Lưu Bình Dương Lễ Tân Truyện (AB.409)

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
“Lưu Bình Dương Lễ” is a poem written in Nôm with 6-8 verses. It is a story about friendship between Lưu Bình and Dương Lễ. They became friends by going to the same school. Lưu Bình was born to a rich family. Because he took things for granted, he was not interested in studying. However, he supported Dương Lễ materially as Dương Lễ was very poor. Dương Lễ studied diligently, then passed the Imperial Examination and became a royal official while Lưu Bình failed and eventually wasted all his fortune. Lưu Bình became homeless and a beggar. One day, Lưu Bình went to Dương Lễ to ask for help. Instead of welcoming Lưu Bình to his house, Dương Lễ did not show up but sent his servants to serve a terrible meal to Lưu Bình that made Lưu Bình so mad. Feeling desperate, Lưu Bình wandered around and stopped at a small restaurant. The restaurant owner was a young lady named Châu Long. Châu Long, after hearing Châu Bình’s story, agreed to take him in with a condition that Châu Bình would study hard, prepare well for the next imperial examination. Lưu Bình, being touched by Châu Long’s gesture and feeling ashamed, offended by his old friend, decided to study hard. He finally passed the highest examination and was well respected. He came back home to look for Châu Long but she was gone. He then went to Dương Lễ’s house in order to show off his new status. In surprise, he met Châu Long who was actually Dương Lễ’s wife. Dương Lễ had secretly sent her to help Lưu Bình. The way he treated Lưu Bình so badly before was also in his plan to help Lưu Bình to change his life. Lưu Bình realized the tough love that Dương Lễ had given him. The two came together and their friendship was reborn.
"Lưu Bình Dương Lễ" là một bài thơ viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát. Đó là câu chuyện về tình bạn giữa Lưu Bình và Dương Lễ. Hai người cùng học một trường, tuy nhiên Lưu Bình nhà giàu, được nuông chiều nên không thú trí trong việc học hành còn Dương Lễ nhà nghèo nên rất quyết tâm học nhằm thay đổi số phận. Trong suốt thời gian đi học, Lưu Bình thường xuyên giúp đỡ Dương Lễ về mặt vật chất. . Sau một thời gian đèn sách, cả hai đi thi nhưng chỉ có Dương Lễ thi đỗ và được cất nhắc làm quan còn Lưu Bình thi trượt, trở về sống ở quê nhà. Sau một thời gian ăn chơi vô độ, tiêu táng hết tài sản bố mẹ để lại, Lưu Bình trở thành vô gia cư và đi ăn xin. Một ngày, Lưu Bình tìm đến Dương Lễ hy vọng bạn vì tình xưa nghĩa cũ sẽ cưu mang giúp đỡ mình. Thay vì chào đón Lưu Bình đến nhà, Dương Lễ không ra tiếp mà trái lại sai đầy tớ dọn một bữa cơm hẩm với mấy quả cà thiu mời bạn ăn. Uất ức và tuyệt vọng, Lưu Bình đi lang thang rồi dừng chân ở một quán nhỏ. Chủ quán là một phụ nữ trẻ tên là Châu Long. Châu Long, sau khi nghe chuyện của Châu Bình, đồng ý để anh ở trọ và nuôi cơm với một điều kiện là Châu Bình phải học tập chăm chỉ, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tiếp theo. Lưu Bình, cảm động bởi cử chỉ của Châu Long và cảm thấy xấu hổ, bị xúc phạm bởi người bạn cũ đã ra sức dùi mài kinh sử. Cuối cùng chàng thi đỗ và cũng được trọng vọng. Chàng trở lại quán nhỏ tìm Châu Long để xin cưới nàng nhưng nàng đã ra đi. Chàng quyết định đến nhà Dương Lễ định để ra oai và mắng bạn. Không ngờ ở đây chàng đã gặp lại Châu Long, nàng thực ra là thiếp của Dương Lễ, được Dương Lễ bí mật cử đi giúp Lưu Bình, ngay cả bữa cơm hẩm Dương Lễ dọn mời bạn thủa nào cũng nhằm chạm đến lòng tự ái của Lưu Bình, khích bạn học hành. Lưu Bình nhận ra tình cảm mà Dương Lễ dành cho mình. Hai người lại trở thành những người bạn thân thiết như xưa.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0005.012
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
5
Folder:
12
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10700483
OID:
10700782
PID:
digcoll:5059

Number of Pages: 140
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=3.235.108