Thánh Tổ Kệ Diễn Quốc Âm (AB.599)

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Thánh Tổ Kệ Diễn Quốc Âm (AB.599) is a Nôm poem written in 6-8 verses to tell the life of Nguyễn Minh Không ( another name is Không Lộ Thiền Sư or Lý Quốc Sư). He was the Chief Monk of Lý reign, well known for his knowledge and talent to cure illness of the Emperor and ordinary people. He has been worshiped like Saint and was considered to be the founder of the art of iron craft . Nguyễn Minh Không’s real name is Nguyễn Chí Thành. He was born in Đàm Xá ward, Tràng An District ( now belong to Gia Thắng ward, Gia Viễn district, Ninh Bình province). His father was Nguyễn Sùng. His mother was Dương Thị Mỹ. They lived in poor but always tried to help others. They passed away when Nguyễn Chí Thành was still young. When he got older, he went to Tây Trúc to learn Buddhism. He made friends with Từ Đạo Hạnh and Nguyễn Giác Hải. They all became very highly respected Masters. After finishing the courses, Nguyễn Chí Thành came back home to build Vien Quang Temple. He then got his religious name Minh Không. Throughout his life, he built 500 temples. Some of them still remain until now such as Bái Đính temple, Cỗ Lễ temple, Non Nước temple, Địch Lộng temple, Quỳnh Lâm temple, Am Tiên temple….
Thánh Tổ Kệ Diễn Quốc Âm là một bài thơ Nôm thể lục bát kể về lịch sử tu hành của Nguyễn Minh Không, tức Không Lộ Thiền Sư hay Lý Quốc Sư. Ông là một vị cao tăng đứng đầu của triều đại nhà Lý. Vì có nhiều công lớn chữa bệnh cho vua và nhân dân, được người Việt tôn sùng là đức thánh. Ông còn được coi là ông tổ của nghề đúc đồng. Nguyễn Minh Không tên thật là Nguyễn Chí Thành sinh tại xã Đàm Xá, phủ Tràng An (nay là xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Cha của thánh Nguyễn là ông Nguyễn Sùng. Mẹ ông là bà Dương Thị Mỹ. Gia cảnh hai vợ chồng ông Nguyễn Sùng rất nghèo nhưng luôn luôn chăm lo làm việc thiện. Hai ông bà sinh hạ được một người con trai khôi ngô, tuấn tú, đặt tên là Nguyễn Chí Thành. Cha mẹ mất sớm, cậu bé phải mò cua, bắt cá, sinh sống qua ngày trên sông Hoàng Long. Nguyễn Chí Thành lớn lên sang Tây Trúc học đạo và kết nghĩa anh em với Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Giác Hải là hai vị chân sư có uy tín đương thời. Khi tu hành đắc đạo, Nguyễn Chí Thành trở về quê nhà dựng chùa Viên Quang, sau đó lại lập nhiều chùa ở vùng châu thổ sông Hồng... để tu hành, lấy vị hiệu là Minh Không. Trong suốt cuộc đời, Nguyễn Minh Không đã dựng tới 500 ngôi chùa trên đất Đại Việt.[2] Nhiều ngôi chùa lớn còn tồn tại đến ngày nay như: chùa Bái Đính, chùa Cổ Lễ, chùa Non Nước, chùa Địch Lộng, chùa Quỳnh Lâm, chùa Am Tiên, chùa Trông, chùa Viên Quang,...
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0007.042
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
7
Folder:
42
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10716388
OID:
10722990
PID:
digcoll:8765

Number of Pages: 184
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.84.139