Ô Châu Cận Lục (AB.185)

Creator:
Đinh Nho Hoàn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Although the first page of the book mentions that this book is an excerpt from “Ô Châu Cận Lục”, based on the content of the book as well as the coding number AB.185, one has to say that this book is not “Ô Châu Cận Lục” written by Duong Van An but “Hoán Tỉnh Châu Dân Từ” written by Đinh Nho Hoàn (1670-1716). The book has two parts: Part 1 is a 6-8 verses Nôm poem asking people in Châu Ô to maintain the moral standards: be loyal to the Emperor, respect teachers, look after each other, avoid bad habits such as drinking, stealing, etc.; Part 2 includes 10 poems to praise the natural beauty of Cao Bằng (Northern part of Vietnam, sharing a border with China). Đinh Nho Hoàn (1670-1716) was born in An Âp ward, Hương Sơn district, Hà Tĩnh province. He inherited a long family tradition of being highly educated and having a successful political career. He was at second place of “thi Đình” in 1700, then was appointed the Governor of Cao Bằng province and then to other royal positions. He was also a poet. The most significant one is “Mặc Ông Sứ Tập” contains all the poems he composed during the time he traveled to China on his diplomatic mission.
Mặc dù ở trang đầu của cuốn sách có ghi “Ô Châu Cận Lục. Giá thư do Ô-Châu cận lục trích” nhưng căn cứ vào nội dung cuốn sách cũng như ký hiệu AB.185 thì cuốn sách này không phải là Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An mà là cuốn “Hoán Tỉnh Châu Dân Từ” của Đinh Nho Hoàn(1670-1716) viết trong thời gian ông làm Đốc trấn tỉnh Cao Bằng. Cuốn sách có 2 phần: Phần 1 là một bài ca Nôm, viết theo thể lục bát 6-8, kêu gọi nhân dân Châu ô, sau cuộc biến loạn đời Mạc, hãy ăn ở trung nghĩa, kính thầy, hòa mục với anh em, giúp đỡ lẫn nhau, tránh rượu chè, trộm cắp.; Phần 2 Cao Bằng thập thủ bao gồm 10 bài thơ vịnh các cảnh đẹp ở Cao Bằng như Na Lữ cổ thành (thành cổ Na Lữ); Hoàng Sơn tình vọng (ngắm Hoàng Sơn lúc trời tạnh mưa); Khâu Sầm mộ vân (mây chiều ở Khâu Sầm); Đống Lân dạ chung (tiếng chuông đêm ở Đống Lân)... Đinh Nho Hoàn (1670-1716) hiệu Mặc Trai, người xã An Ấp, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Họ Đinh Nho này nổi tiếng vì có nhiều người hiển đạt như Đinh Nho Công (cha của Đinh Nho Hoàn), Đinh Nho Điền, Đinh Nho Quang... Đinh Nho Hoàn đậu Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Canh Thìn niên hiệu Chính Hoà 21 (1700) đời Lê Hy Tông, từng làm Đốc trấn Cao Bằng, rồi Hữu thị lang bộ Công. Năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) được cử làm phó sứ sang tuế cống nhà Thanh, chẳng may ông bị lâm bệnh và mất ở dọc đường (1716), được truy tặng Tả thị lang bộ Lại. Đinh Nho Hoàn là tác giả của tập thơ "Mặc Ông sứ tập". Tập thơ được sáng tác khi ông đi sứ Trung Quốc. Nội dung bao gồm những bài thơ vịnh phong cảnh trên đường đi (như sông Nhị Hà, ải Nam Quan, thành Ngô Châu, đền Mã Viện...); cảm tác (Nhớ vua, Nhớ nước, Nhớ cha mẹ...); các bài họa đáp, tiễn tặng bạn bè... Bài kí về việc đặt ruộng thờ cúng, bài minh khắc trên chiếc khánh đá chùa Thượng Bảo; bài răn dạy con cháu biết sống trung, hiếu...
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0007.031
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
7
Folder:
31
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10713693
OID:
10714363
PID:
digcoll:7498

Number of Pages: 40
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=52.204.98