Nhị Độ Mai Tinh Tuyển (AB.350, Volume 2)

Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
“Nhị Độ Mai Tinh Tuyển” is a 6-8 verses poem written in Nôm that includes 13 chapters. Its author is Song Đông Ngâm Tuyết Đường. The poem is written based on a Chinese novel named “Nhị Độ Mai” or “Trung Hiếu Tiết Nghĩa Nhị Độ Mai”. It is a story of the Mai and Trần families who go through an arduous journey in order to fight for justice. Like any old style story, readers of Nhị Độ Mai find the good characters being trapped, defamed, and badly treated by powerful villains, however, in the end, they are compensated and the wicked characters have to pay for their wickedness. “You reap what you sow” is the main philosophy of Nhị Độ Mai. It reflects the current political situation at that time when the Emperor was manipulated by selfish, arrogant high ranking officials, wrongly judged and punished those who were honest, brave, and had devoted their lives to the country. Nhị Độ Mai also expresses the desire of people at that time who wanted to have a just society where good people should be rewarded and bad people should be punished. “Nhị Độ Mai Tinh Tuyển” is one of 3 works that translate the Chinese novel “Nhị Độ Mai” into Nôm. The other two literary pieces are “Nhị Độ Mai Diễn Ca” (another name is “Nhuận Chính Trung Hiếu Tiết Nghĩa Nhị Độ Mai Truyện”, author is unknown) and “Nhị Độ Mai Truyện” (another name is “Cải Dịch Nhị Độ Mai Truyện”, author is Đặng Xuân Bảng (1828-1910))
Nhị Đô Mai Tĩnh Tuyển" là một bài thơ chữ Nôm viết theo thể lục bát bao gồm 13 chương do Song Đông Ngâm Tuyết Đường chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết Trung Quốc có tên "Nhị Độ Mai" hoặc "Trung Hiếu Tiết Nghĩa Nhị Độ Mai". Đó là câu chuyện về gia đình họ Mai và họ Trần, những người đã trải qua một cuộc hành trình gian nan để đấu tranh cho công lý. Giống như nhiều câu chuyện cổ xưa, Nhị Độ Mai phản ánh cuộc giằng co giữa cái thiện với cái ác, lúc đầu những người tốt bị vu oan, giá họa, bị phỉ báng và đối xử tàn tệ bởi kẻ xấu, tuy nhiên cuối cùng, họ được giải oan, được hưởng hạnh phúc trong khi những kẻ gian ác phải đền tội. Qui luật nhân quả “ gieo hạt gì, gặt quả đấy" là triết lý chính của Nhị Độ Mai. Nó phản ánh tình hình chính trị đương thời khi vua chúa chỉ biết nghe những lời nỉ non của bọn nịnh thần nham hiểm mà đánh giá sai và kết tội những người trung thực, dũng cảm, thực lòng muốn cống hiến công sức cho đất nước nhân dân. Nhị Độ Mai cũng thể hiện mong muốn của người dân muốn có một xã hội công bằng, người tốt được khen thưởng còn kẻ xấu thì bị trừng phạt. "Nhị Độ Mai Tĩnh Tuyển" là một trong 3 công trình đã dịch cuốn tiểu thuyết Trung Quốc "Nhị Độ Mai" thành chữ Nôm. 2 tác phẩm khác là Nhị độ mai diễn ca (hay còn có tên Nhuận chính trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai truyện, không rõ tác giả) và Nhị Độ Mai Truyện (tên khác Cải dịch Nhị độ mai truyện) do Đặng Xuân Bảng (1828-1910) viết. “Nhị Độ Mai Tinh Tuyển” is a 6-8 verses poem written in Nôm that includes 13 chapters. Its author is Song Đông Ngâm Tuyết Đường. The poem is written based on a Chinese novel named “Nhị Độ Mai” or “Trung Hiếu Tiết Nghĩa Nhị Độ Mai”. It is a story of the Mai and Trần families who go through an arduous journey in order to fight for justice. Like any old style story, readers of Nhị Độ Mai find the good characters being trapped, defamed, and badly treated by powerful villains, however, in the end, they are compensated and the wicked characters have to pay for their wickedness. “You reap what you sow” is the main philosophy of Nhị Độ Mai. It reflects the current political situation at that time when the Emperor was manipulated by selfish, arrogant high ranking officials, wrongly judged and punished those who were honest, brave, and had devoted their lives to the country. Nhị Độ Mai also expresses the desire of people at that time who wanted to have a just society where good people should be rewarded and bad people should be punished. “Nhị Độ Mai Tinh Tuyển” is one of 3 works that translate the Chinese novel “Nhị Độ Mai” into Nôm. The other two literary pieces are “Nhị Độ Mai Diễn Ca” (another name is “Nhuận Chính Trung Hiếu Tiết Nghĩa Nhị Độ Mai Truyện”, author is unknown) and “Nhị Độ Mai Truyện” (another name is “Cải Dịch Nhị Độ Mai Truyện”, author is Đặng Xuân Bảng (1828-1910))
Nhị Đô Mai Tĩnh Tuyển" là một bài thơ chữ Nôm viết theo thể lục bát bao gồm 13 chương do Song Đông Ngâm Tuyết Đường chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết Trung Quốc có tên "Nhị Độ Mai" hoặc "Trung Hiếu Tiết Nghĩa Nhị Độ Mai". Đó là câu chuyện về gia đình họ Mai và họ Trần, những người đã trải qua một cuộc hành trình gian nan để đấu tranh cho công lý. Giống như nhiều câu chuyện cổ xưa, Nhị Độ Mai phản ánh cuộc giằng co giữa cái thiện với cái ác, lúc đầu những người tốt bị vu oan, giá họa, bị phỉ báng và đối xử tàn tệ bởi kẻ xấu, tuy nhiên cuối cùng, họ được giải oan, được hưởng hạnh phúc trong khi những kẻ gian ác phải đền tội. Qui luật nhân quả “ gieo hạt gì, gặt quả đấy" là triết lý chính của Nhị Độ Mai. Nó phản ánh tình hình chính trị đương thời khi vua chúa chỉ biết nghe những lời nỉ non của bọn nịnh thần nham hiểm mà đánh giá sai và kết tội những người trung thực, dũng cảm, thực lòng muốn cống hiến công sức cho đất nước nhân dân. Nhị Độ Mai cũng thể hiện mong muốn của người dân muốn có một xã hội công bằng, người tốt được khen thưởng còn kẻ xấu thì bị trừng phạt. "Nhị Độ Mai Tĩnh Tuyển" là một trong 3 công trình đã dịch cuốn tiểu thuyết Trung Quốc "Nhị Độ Mai" thành chữ Nôm. 2 tác phẩm khác là Nhị độ mai diễn ca (hay còn có tên Nhuận chính trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai truyện, không rõ tác giả) và Nhị Độ Mai Truyện (tên khác Cải dịch Nhị độ mai truyện) do Đặng Xuân Bảng (1828-1910) viết.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0006.020
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
6
Folder:
20
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10705221
OID:
10709021
PID:
digcoll:6047

Number of Pages: 96
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.85.162