Cung Oán Thi (AB.549)

Creator:
Bạch Liên Am Nguyễn Tiên Sinh (????-1808)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
“Cung Oán Thi” contains 100 Nôm poems written by Bạch Liên Am Nguyễn Tiên Sinh to express the sorrow, the sadness, the loneliness of concubines who lost their youths living in a bored, isolated environment, never had a chance to meet the King and eventually be forgotten, died in a forbidden, walled palace. Bạch Liên Am Nguyễn Tiên Sinh is a pseudonym of Nguyễn Huy Lượng ( ???-1808). He was an official and a poet in Lê Trung Hưng dynasty. He was born in Lương Xá ward, Chương Mỹ district, Hà Đông province (now belong to Chương Mỹ district, Hà Nội). He held different positions in Lê-Trịnh dynasty, then Tây Sơn dynasty. Beside “Cung Oán Thi”, he wrote other poems: Tụng Tây Hồ Phú, Ngự Đạo Hành Cung Nhật Trình.
Abstract:
Bạch Liên Am Nguyễn Tiên Sinh là bút danh của Nguyễn Huy Lượng ( ???-1808). Ông là văn thần và là nhà thơ ở cuối đời Lê trung hưng, nhà Tây Sơn đến đầu đời nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh ra ở làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, sau dời sang làng Lương Xá, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông (nay thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội). Dưới thời Lê-Trịnh, Nguyễn Huy Lượng thi đỗ hương cống (cử nhân), được bổ làm Phụng nghị ở bộ Lễ (tức là một chức quan nhỏ phụ trách việc xem xét các lễ vật khi cúng tế). Mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung ra Bắc, đại phá quân Thanh (Trung Quốc), giải phóng Bắc Hà. Nguyễn Huy Lượng sau đó ra làm quan cho triều Tây Sơn. Năm 1801, vua Cảnh Thịnh làm lễ tế giao ở một địa điểm gần hồ Tây, đã giao cho Nguyễn Huy Lượng, bấy giờ đang là Hữu thị lang bộ Hộ (nên còn được gọi là Hữu Hộ Lượng, tước Chương Lĩnh hầu), soạn một bài thơ và một bài phú tiến dâng, và bài Tụng Tây Hồ phú nổi tiếng đã ra đời nhân dịp này. Sau khi nhà Tây Sơn bị diệt, triều Nguyễn (Gia Long) triệu tập ông, bổ làm tri phủ Xuân Trường (Nam Định). Khi vua Gia Long đi tuần du, ông được đi theo. Nhờ vậy, ông soạn được bài Ngự đạo hành cung nhật trình (Con đường từng ngày của nhà vua qua các hành cung). Theo sách Minh đô sử thì ông bị bức tử năm 1808
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0005.007
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
5
Folder:
7
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10695976
OID:
10696073
PID:
digcoll:4671

Number of Pages: 100
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=3.95.23