Cung Oán Ngâm Khúc
Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập
Xuân Tình Khúc Ca

Creator:
Chu Mạnh Trinh
Ôn Như Hầu
Trần Bích San
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
The book contains several poems written by different authors: Cung Oán Ngâm Khúc by Ôn Như Hầu, Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập by Trần Bích San and Chu Mạnh Trinh, and Xuân Tình Khúc Ca.
"Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập" has two poems: One was written by Trần Bích San ( 1840-1877) and the other one by Chu Mạnh Trinh ( 1862-1905), both were based on the Chinese novel “Kim Vân Kiều” of Thanh Tâm Tài Nhân. Besides Truyện Kiều written by Nguyễn Du, these two poems are the valuable additions to the Nôm poetry.Trần Bích San was born in Vị Xuyên ward, Mỹ Lộc district, Nam Định province ( now belongs to Vị Hoàng ward, Nam Định city, Nam Định province). In 1864, he got the highest score in “ thi Hương”. In the following years, he was at the top in “ thi Hội” and “ thi Đình”. That is why people called him “ Tam Nguyên Vị Xuyên”. For 10 years, he held different positions in the government under Tự Đức dynasty. In 1868, he was a vice referee in “ thi Hương”. When making suggestion to examination participants, he spoke out against Tự Đức’s opinions therefore he was demoted. In 1870, he was sent to China on a diplomatic mission. In 1877, he was sent as an Ambassador to France however he got sick and passed away in the same year. Chu Mạnh Trinh (1862 – 1905, adult name is Cán Thần, pseudonym is Trúc Vân) was born in Phú Thị village, Mễ Sở ward, Văn Giang district, Hưng Yên province. He was born and raised in a highly educated family. At age 25, he got the highest score in “thi Hương” (the Preliminary Imperial Examination). At age 31, he passed thi Đình (the Ultimate Imperial Examination) and was appointed to oversee Lý Nhân district, Hà Nam province. In 1905, Hưng Yên’s province Governor organized a contest where the contestants had to write poems based on Kim Vân Kiều of Thanh Tâm Tài Nhân. Chu Mạnh Trinh got the highest evaluation and this was when Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập was created. Amid the falling of feudalism, the corrupted government and the occupation of French, Chu Mạnh Trinh wanted to escape from the chaotic society and wander around to enjoy nature. That was why he created a lot of poems to praise the beauty of the places he visited. In those poems, readers can feel his love for the country, his desire for peace. Chu Mạnh Trinh is not only a poet but also is knowledgeable about music, painting, architecture.
Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập có 2 bài thơ. Một bài do Trần Bích San viết, một bài do Chu Mạnh Chinh viết. Trần Bích San (1840-1877) là người ở xã Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.Nay là phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Cha ông là Phó bảng Trần Đình Khanh tức Trần Doãn Đạt. Thuở nhỏ, Trần Bích San từng theo học Hoàng giáp Phạm Văn Nghị. Năm Giáp Tý (1864), ông đỗ đầu kỳ thi Hương. Năm sau, ông đỗ đầu thi Hội và thi Đình, cho nên người đương thời gọi ông là Tam nguyên Vị Xuyên. Hơn 10 năm làm quan dưới triều Tự Đức, ông lần lượt giữa các chức vụ: Tu soạn Viện Hàn lâm, Án sát Bình Định, Biện lý bộ Hộ, Tuần phủ Hà Nội... Trong khoảng thời gian ấy, có lần ông làm Phó chủ khảo trường thi Hương Thừa Thiên (1868). Khi ra đề thi gợi ý sĩ tử, ông nói trái luận điểm của Tự Đức (vì lúc này nhà vua đã nhượng bộ, thỏa hiệp với thực dân Pháp), do đó ông bị giáng chức. Năm Canh Ngọ (1870), ông cũng đã từng được cử đi sứ sang Trung Quốc. Năm Đinh Sửu (1877), ông được thăng Tham tri bộ Lễ, làm Chánh sứ sang Pháp. Chưa kịp đi, ông đột ngột mất ở Huế. Sau khi mất, Trần Bích San được thăng hàm Tham Tri. Chu Mạnh Trinh (1862-190), tự là Cán Thần, hiệu là Trúc Vân) được sinh ra ở làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh trong một gia đình có truyền thống nho học, thân phụ ông là Chu Duy Tĩnh làm quan đến chức Ngự sử. Chu Mạnh Trinh học rất thông minh. Năm 19 tuổi đỗ tú tài. Năm 25 tuổi đậu giải nguyên. Năm 31 tuổi, thi đỗ tam giáp tiến sĩ (niên hiệu Thành Thái thứ tư), nên người đương thời gọi là ông nghè Phú Thị. Sau khi đỗ tam giáp tiến sĩ, Chu Mạnh Trinh được bổ làm tri phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Năm 1905, tổng đốc Hưng Yên là Lê Hoan tổ chức cuộc thi vịnh Kiều và Chu Mạnh Trinh đã giành giải nhất. Đây cũng là bối cảnh ra đời cuốn Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập. Mang phong cách nhà nho tài tử, trong hoàn cảnh xã hội phong kiến suy tàn, thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông có khuynh hướng thoát ly, hưởng lạc. Nhưng những sáng tác của ông lại thể hiện tình cảm yêu nước, đề cao văn hoá dân tộc. Ông thích ngao du thưởng ngoại phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, ngâm vịnh thi phú. Những bài ca trù, nhất là bài “Hương Sơn phong cảnh ca” được viết rất điêu luyện, giàu tình cảm thiên nhiên, tình yêu đất nước. Tác phẩm của Chu Mạnh Trinh giàu tính nhân văn, biểu lộ khuynh hướng lãng mạn, tình cảm chủ nghĩa. Thơ chữ Hán, có tập “Trúc Văn thi tập”. Thơ Nôm có tập “Thanh Tâm tài nhân thi tập”. Chu Mạnh Trinh còn là một nhà kiến trúc có tài. Ông là người vẽ kiểu, trùng tu chùa Thiên Trù (chùa ngoài động Hương Tích) và xây dựng đền Đa Hoà, đền Hóa Dạ Trạch, hai ngôi đền thời Chử Đồng Tử - Tiên Dung ở huyện Khoái Châu.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0005.006
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
5
Folder:
6
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10695836
OID:
10695896
PID:
digcoll:4574

Number of Pages: 96
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=3.90.56