Cung Oán Ngâm Khúc
Tự tình tiểu luật
Bản Nữ Thán
Vịnh Bản Nữ Thán
Bài Hát Nam Ai
Bài Hát Nam Thương

Creator:
Nguyễn Gia Thiều
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
The book contains several poems written by different authors: Cung Oán Ngâm Khúc, Tự Tình Tiểu Luật, Bản Nữ Thán, Vịnh Bản Nữ Thán, Bài hát Nam Ai, Bài hát Nam Thương.
"Cung oán ngâm khúc" is an outstanding literary work written in Nôm by Nguyễn Gia Thiều ( 1741-1798), that includes 356 sentences of 7-7-6-8 verses. It is an emotional expression of a concubine whose beauty and talent used to attract the Emperor, used to be indulged in love by the Emperor but then to be abandoned, left alone and forgotten. Day after day, she longs and dreams for the Emperor’s return but the more she waits, the more she feels desperate. She then blames the Emperor and her poor fate and wishes to get out of the palace in order to have a normal life and a real family. However, she has no choice but to remain in the palace and still fosters her hope to meet the Emperor again. The poem reflects the lives of many beautiful and talented concubines at that time who lived lonely and died lonely in the palace, some of them were even still virgins. Nguyễn Gia Thiều was born on March 22nd, 1741 in Liễu Ngạn village, Thuận Thành district, Kinh Bắc province ( now belong to Liễu Ngạn village, Thuận Thành district, Bắc Ninh province). His family was a royal family with many people holding high ranking positions in the government and having blood relationships with Trịnh Lords. That is why when he was 5-6 years old, he was sent to live inside the palace, to be educated by the top educators. From 1759 to 1786, he held different military positions. He once was the General in charge of the whole Hưng Hóa area. However, his passion was not in military career so he often went back home near West Lake ( Hà Nội ) to meet with his friends, enjoyed writing poems and talking about philosophies. He was very knowledgeable about literature, history and philosophy. He was also talented in art, music, architecture… In 1789, after taking over the control of the capital from Trịnh-Lê, new Emperor Quang Trung invited him to join the new government but he refused. He went back to his native village in Bắc Ninh, lived a quiet life and passed away in 1798. Besides “Cung Oán Ngâm Khúc”, his literary works include “Ôn Như Thi Tập” in Hán, “Tây Hồ Thi Tập” and “Tứ Trai Thi Tập” in Nôm.
Cung oán ngâm khúc là tác phẩm kiệt xuất của Nguyễn Gia Thiều ( 1741-1798), được viết bằng chữ Nôm, gồm 356 câu thơ làm theo thể song thất lục bát. Cung oán ngâm khúc là bài ca ai oán của người cung nữ có tài sắc, lúc đầu được nhà vua yêu chuộng, ái ân hết sức nồng nàn thắm thiết nhưng chẳng bao lâu đã bị ruồng bỏ. Ở trong cung, nàng xót thương cho thân phận mình và oán trách nhà vua phụ bạc .Cung nữ khát khao muốn trở về với cuộc sống đời thường, muốn có một gia đình với những đứa con như bao phụ nữ khác , nhưng nàng vẫn tiếp tục bị giam cầm trong cung điện vàng son, trong nỗi buồn đau sầu thảm và oán hờn chất chứa để rồi ngày đêm hy vọng nhà vua sẽ trở lại thăm mình. Tác phẩm này nói lên thân phận của tất cả những người cung nữ xưa kia, được tuyển vào cung để hầu hạ vua nhưng thực chất họ sống một cuộc đời cô quạnh và cũng chết trong cô quạnh, có những người còn hoàn toàn trinh trắng. Nguyễn Gia Thiều sinh ngày 5 tháng 2 năm Tân Dậu[1], tức ngày 22 tháng 3 năm 1741, cuối thời vua Lê chúa Trịnh, ở làng Liễu Ngạn, tổng Liễu Lâm, huyện Siêu Loại, phủ Thuận Thành, xứ Kinh Bắc, nay là làng Liễu Ngạn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ông xuất thân trong một gia đình đại quý tộc, có nhiều người làm tướng, làm quan cho triều đình. Gia đình bên ngoại lại có họ hàng với các chúa Trịnh nên từ nhỏ ông đã được gửi vào phủ Chúa để học. Từ năm 1759 đến 1786, ông lần lượt giữa các chức vụ trong triều đình, làm tổng binh coi giữ xứ Hưng Hóa. Tuy nhiên ông vẫn thường bỏ việc quân về nhà riêng ở gần Tây Hồ ( Hà Nội) để vui chơi, làm thơ và bàn luận triết học với bạn bè. Nguyễn Gia Thiều là người có sự hiểu biết sâu rộng về văn học, sử học và triết học. Ông còn tinh thông nhiều bộ môn nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, kiến trúc, trang trí. Năm 1786, khi Tây Sơn kéo quân ra Bắc diệt chúa Trịnh, Nguyễn Gia Thiều trốn lên miền núi xứ Hưng Hóa. Năm 1789, Nguyễn Huệ đánh thắng quân Thanh, lập ra triều Tây Sơn. Vua Quang Trung trọng người tài, thu dụng một số quan lại cũ của triều đình Lê - Trịnh, Nguyễn Gia Thiều được mời ra cộng tác, nhưng ông cáo bệnh từ chối. Nguyễn Gia Thiều về lại làng cũ, sống ở đấy cho tới khi mất vài ngày 9 tháng 5 Mậu Ngọ, tức ngày 22 tháng 6 năm 1798, thọ 57 tuổi. Bên cạnh Cung Oán ngâm khúc, Nguyễn Gia Thiều còn có “Ôn Như Thi Tập” viết bằng chữ Hán, “ Tây Hồ Thi Tập” và “Tứ Trai Thi Tập” viết bằng chữ Nôm.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0005.005
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
5
Folder:
5
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10693459
OID:
10693552
PID:
digcoll:4477

Number of Pages: 96
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.235.143