Ca Trù Thể Cách

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
The book “Ca trù thể cách” is a collection of Ca Trù songs also known as “Hát ả đào” or “Hát nói”. Like many Vietnameses arts, Ca Trù started off as being a form of entertainment for the royal court. Officially, Ca Tru has counted the age of its profession since the Later Lý dynasty (1010-1225). At that time, musicians were called to perform “hát khuôn” in the religious court ceremonies. Later on, it was branched out to become entertainment at small inns for wealthy and other members of the elite class who enjoyed the genre, which was somehow inaccessible to the masses. Ca trù has many forms. However, the most widely known and performed type of ca trù involves only three performers: the female vocalist, lute player and a spectator (who also takes part in the performance). Ca Trù is the most clever combination between poetry and music. In the footnote of the book, Maurice Durand wrote that he collected the songs from 7-8 different books, each book contains a few songs. A lot were either missing or having names but no songs.
Cuốn "Ca trù thể cách" tổng hợp các bài hát ca trù hay còn được gọi là Hát Ả Đào hay Hát Nói. Giống như nhiều loại nghệ thuật khác của Việt Nam, ca trù bắt đầu như là một hình thức giải trí cho vương triều. Nó chính thức ra đời vào thời hậu Lý (1010-1225). Tại thời điểm đó, nhạc sĩ được gọi đến để thực hiện "Hát Khuôn" trong các nghi lễ tôn giáo của triều đình. Sau đó, nó được phổ biến rộng rãi hơn, trở thành một hình thức giải trí tại các quán nhỏ cho những người giàu có và những người thuộc tầng lớp thượng lưu đến mua vui. Người dân thường không tiếp cận được. Ca trù có nhiều hình thức. Tuy nhiên, hình thức được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi nhất liên quan đến ba người: Một nữ ca sĩ (gọi là "đào" hay "ca nương") sử dụng bộ phách gõ lấy nhịp, một nhạc công nam giới (gọi là "kép") chơi đàn đáy phụ họa theo tiếng hát, người thưởng ngoạn (gọi là "quan viên", thường là tác giả bài hát) đánh trống chầu chấm câu và biểu lộ chỗ đắc ý bằng tiếng trống. Ca trù là sự kết hợp thông minh nhất giữa thơ ca và âm nhạc.Trong phần chú thích của cuốn sách, Maurice Durand viết rằng ông đã thu thập các bài hát ca trù từ 7-8 cuốn sách khác nhau, mỗi cuốn sách có một vài bài hát. Rất nhiều bài hoặc bị mất hoặc có tên nhưng không có bài hát.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0005.003
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
5
Folder:
3
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10692060
OID:
10693200
PID:
digcoll:4275

Number of Pages: 100
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=18.234.88