Mai Đình Mộng Ký (AB.632)

Creator:
Nguyễn Huy Hổ
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Mai Đình Mộng Ký is a Nôm poem written by Nguyễn Huy Hổ (1783-1841) that includes 298 sentences of 6-8 verses inserted with two short poems of 5-5 verses. The poem recalls the dream that the author had when he was on the way to visit his brother in Nghệ An. The poem expresses the author’s nostalgia toward Lê dynasty and secretly manifests his resentment and bitterness against Nguyễn Lords. The poem uses many Chinese classical words and ancient stories. The writing is virtuosic, words are refined and polished, and it has lots of beautiful natural description. Nguyễn Huy Hổ (1783-1841) has another name Nguyễn Huy Nhiệm (Nhậm), adult name is Cách Như, pseudonym is Liên Pha. He was born and raised in a highly educated family in Trường Lưu village, Lai Thạch ward, La Sơn district, Nghệ An province (now belongs to Trường Lộc ward, Can Lộc district, Hà Tĩnh province). He was son of Nguyễn Huy Tự (author of Hoa Tiên Ký) and was the relative of Nguyễn Du (author of Truyện Kiều or Kiều Tale). Being smart and knowledgeable but living in a chaotic political period, Nguyễn Huy Hổ did not attempt to take the imperial examinations to join the government. In 1823, he was summoned by the Ming Mạng Emperor to go into the palace to practice medicine and to predict the weather. He passed away in 1841.
Mai đình mộng ký là truyện thơ chữ Nôm gồm 298 câu thể lục bát có xen 2 bài thơ ngũ ngôn luật Đường được viết bởi Nguyễn Huy Hổ (1783-1841). Truyện thơ kể lại giấc mơ của tác giả trên đường đến thăm người anh trai đang dạy học ở Nam Đàn (Nghệ An). Nó nói lên tâm trạng hoài Lê của tác giả đồng thời kín đáo thể hiện thái độ bất mãn đối với triều Nguyễn. Mai đình mộng ký sử dụng nhiều từ Hán và điển cố. Nói chung, lời thơ rất điêu luyện, trau chuốt, bóng bảy, có nhiều đoạn tả thiên nhiên rất đẹp. Nguyễn Huy Hổ (1783-1841), tên khác Nguyễn Huy Nhiệm (Nhậm), tự Cách Như, hiệu Liên Pha sinh ra trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng ở làng Trường Lưu, xã Lai Thạch, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông là con trai thứ của danh sĩ Nguyễn Huy Tự (tác giả truyện thơ Hoa tiên) và bà Nguyễn Thị Đài (con gái Tham tụng Nguyễn Khản, gọi danh sĩ Nguyễn Du bằng chú). Vợ Nguyễn Huy Hổ là cháu gái vua Lê Hiển Tông. Sống trong giai đoạn lịch sử rối ren và loạn lạc, Nguyễn Huy Hổ học giỏi, nhưng không đi thi, và cũng không ra làm quan. Năm 1823, vua Minh Mạng nghe ông giỏi nghề thuốc và giỏi thiên văn, nên triệu ông vào cung làm thuốc, và cho giữ chức Linh đài lang ở Tòa khâm thiên giám. Ngày 8 tháng 10 năm 1841 (Tân Sửu), Nguyễn Huy Hổ mất, hưởng dương 58 tuổi.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0013.134
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
13
Folder:
134
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10925039
OID:
10925197
PID:
digcoll:41589

Number of Pages: 50
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.126