Hoàng Trừu Truyện

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Hoàng Trừu Truyện is a poem written in the 6-8 verses that includes 1584 sentences. It is the story of a talented, righteous Chinese prince named Hoàng Trừu who travels to eighteen foreign countries to find a wife. He finally meets a Nam Việt’ princess, and is attracted by her beauty and virtue so he decides to ask for her hand in marriage. One day, the princess accidently kills a bird. In revenge, the bird turns itself into a young man and tries to lure the princess. Hoàng Trừu suspects his wife of having an affair with the young man, bursts into anger and leaves without saying good bye. The Princess determines to get back her husband. She travels far away from home, disguises herself, and volunteers to become a servant in the palace where her husband is staying. After miserable days, she finally meets her husband and explains what actually happens. Hoàng Trừu regrets not trusting his wife. The two reunite and live happily ever after.
Truyện thơ Nôm Việt Nam, khuyết danh, gồm 1.584 câu lục bát. Truyện kể về một hoàng tử Trung Quốc có tài có đức, lặn lội khắp 18 nước chư hầu kén bạn trăm năm; cuối cùng, kết duyên cùng công chúa Nam Việt vì thấy nàng vừa có nhan sắc vừa có đức hạnh. Nhân công chúa vô tình cầm thước ném chết một con chim khách, chim trả thù, biến thành xác một chàng trai; hoàng tử Hoàng Trừu nghi oan cho vợ, giận dữ bỏ về nước. Công chúa quyết tâm vượt biển tìm chồng để minh oan. Trải qua nhiều gian nan cay đắng, có lúc phải làm thị nữ đội đèn cho chị gái Hoàng Trừu, cuối cùng nàng đã gặp lại chồng. Vợ chồng bày tỏ nỗi niềm; Hoàng Trừu hối hận, hai người đoàn tụ hạnh phúc. "Hoàng Trừu" thuộc loại truyện có đề tài và cốt truyện độc đáo.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0011.097
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
11
Folder:
97
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10907712
OID:
10913815
PID:
digcoll:41397

Number of Pages: 170
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41397&ip=34.204.0