Nam Hải Quan Âm Phật Sự Tích Ca

Creator:
Chân Nguyên
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Nam Hải Quan Âm Phật Sự Tích Ca is a Nôm poem that includes 1,424 sentences of 6-8 verses, believed to be written by Chân Nguyên (1647-1726) to tell about the myth of “Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát” (Avalokiteśvara in English or Guānshìyīn in Chinese). This poem is one of many different literary works composed by Vietnamese writers and monks based on different stories of Avalokiteśvara written in China. The story is about Princess Diệu Thiện, who overcomes all the obstacles and disapproval from her father in order to pursue her goal to learn Dharma. She then becomes a Bodhisattva and goes back to heal her father and rescue her people from suffering. Nam Hải Quan Âm Phật Sự Tích Ca is believed to be written by Chân Nguyên (1647-1726, real name is Nguyễn Nghiêm, grown up name is Đình Lân, official monk name is Chân Nguyên). He was born in Tiền Liệt village, Thanh Hà district, Hải Dương province. At age 19, he became a monk under the name Tuệ Tăng at Hoa Yên temple (Yên Tử Mountain, Quảng Ninh province). After the temple’s Supreme Monk passed away, he went to Vĩnh Phúc Temple (Bắc Ninh province) to continue his study of Buddhism. At this temple, he took another name Chân Nguyên. After finishing all courses and procedures, he became Supreme Monk at two temples: Long Động and Quỳnh Lâm (Quảng Ninh province). He was recognized and consulted by Lê Emperors for his wisdom and knowledge of Buddhism.
Nam Hải Quan Âm Phật Sự Tích Ca là một bài thơ Nôm viết theo thể lục bát bao gồm 1.424 câu kể về huyền thoại của "Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát". Bài thơ là một trong nhiều tác phẩm văn học được viết bởi một số nhà văn và nhà tu hành dựa trên những câu chuyện khác nhau viết về Quán Thế Âm có xuất xứ từ Trung Quốc. Câu chuyện kể về công chúa Diệu Thiện, người đã vượt qua tất cả những khó khăn, trở ngại, bất chấp sự phản đối của vua cha để kiên trì theo đuổi con đường tu hành. Sau một thời gian dài đi tu, công chúa được lên Niết Bàn trở thành Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, quay lại trị bệnh cho cha và cứu độ chúng sinh. Nam Hải Quan Âm Phật Sự Tích Ca được cho là viết bởi hòa thượng Chân Nguyên (1647-1726, tên thật là Nguyễn Nghiêm, tự là Đình Lân, pháp danh là Chân Nguyên). Ông sinh ra ở làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 19 tuổi, ông xuống tóc đi tu ở chùa Hoa Yên (Yên Tử Sơn, tỉnh Quảng Ninh) lấy pháp danh là Tuệ Tăng. Sau khi Hòa thượng trụ trì ngôi chùa này qua đời, ông đến tu ở chùa Vĩnh Phúc (tỉnh Bắc Ninh) và tiếp tục nghiên cứu về Phật giáo. Tại ngôi chùa này, ông đổi pháp danh của mình thành Chân Nguyên. Sau khi được tâm ấn, Sư thọ giới Tỳ-kheo (Tỉ-khâu). Một năm sau, Sư lập đàn thỉnh ba đức Phật (Thích-ca, A-di-đà, Di-lặc) chứng đàn, thọ giới Bồ-tát và đốt hai ngón tay nguyện hành hạnh Bồ-tát. Về sau, Sư được truyền thừa y bát của thiền phái Trúc Lâm, làm Trụ trì chùa Long Động (tức chùa Lân, nay là Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử) và chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh), là hai ngôi chùa lớn của phái. Sau này ông thường được các vua Lê tham vấn về Phật pháp.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0012.107
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
12
Folder:
107
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10921542
OID:
10921774
PID:
digcoll:39210

Number of Pages: 150
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=3.95.63