Quốc Văn Tùng Ký: Yên Đổ Thi Tập

Creator:
Nguyễn Khuyến (another name: Tam Nguyên Yên Đổ)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Yên Đổ Thi Tập contains poems written by Nguyến Khuyến (1835-1909). His real name is Nguyễn Thắng, adult name is Miễu Chi, and pseudonym is Quế Sơn. He was born and raised in his mother’s home village: Văn Khế Village, Hoàng Xá Ward, Ý Yên District, Hà Nam Ninh Province, now belonging to Bình Lục District, Hà Nam Province. However, he got the name Yên Đổ from his father’s home town: Yên Đổ Village, Trung Lương Ward, Bình Lục District, Hà Nam Province. Nguyễn Khuyến was well known as a bright and eager student. He got the highest scores at two imperial examinations “Thi Hương” and “Thi Hội” and was at the second class in “Thi Đình”, that was why people called him Tam Nguyên Yên Đổ. As a patriot, a loyal official to the government, and a man with honesty and high morality, he couldn’t help himself from feeling sad and helpless when working in an environment when the country was losing its independence to the French colonists, the feudal dynasty was falling apart, and people's lives were miserable. After a while, he resigned and moved back to his hometown. In his hometown, despite his effort to withdraw, trying to live close to nature in order to escape from realities, his heart was still heavy. His mind was still disturbed by the current situation where he himself couldn’t do anything but to watch the traditional values and standards dying, replaced by a phony ridiculous lifestyle. On top of that the government officials became assistants to the enemy while the ordinary people were abandoned and rudely exploited. Nguyễn Khuyến’s poems are rich with images, rhythms, sometimes sweet and quiet, sometimes bitter and sarcastic, that reflect the poet’s inner feeling as well as his life perspectives.
Quốc Văn Tùng Ký: Yên Đổ Thi Tập bao gồm rất nhiều bài thơ được viết bởi nhà thơ Nguyễn Khuyến (1835-1909). Nguyễn Khuyến tên thật là Nguyễn Thắng, tự là Miễu Chi, hiệu là Quế Sơn. Ông sinh ra và lớn lên ở quê ngoại tức làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam Ninh nay là huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên cái tên Yên Đổ của ông là xuất phát từ quê nội là làng Yên Đổ , xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một người thông minh, hiếu học. Ông từng đỗ đầu 2 kỳ thi là thi Hương và thi Hôi, đỗ hạng hai ở thi Đình, chính vì vậy mà người ta gọi ông là Tam Nguyên Yên Đổ. Là một nho sĩ yêu nước, trung thành với triều đình, một con người thanh liêm, chính trực nhưng vì làm quan trong giai đoạn nước mất nhà tan, triều đình phong kiến mục nát, cuộc sống người dân khốn cùng… ông không tránh khỏi tâm trạng buồn chán, bất lực. Sau một thời gian làm quan, ông cáo lui về ở ẩn tại quê nhà. Tại đây, mặc dù đã cố gắng thu mình lại, sống gần với thiên nhiên để quên đi thực trạng xã hội nhưng lòng ông vẫn trĩu nặng nỗi buồn của một người có tâm với đất nước, với nhân dân nhưng đành bó tay đứng nhìn một xã hội đảo điên đang mất dần những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống mà thay vào đó là sự nhố nhăng, lố bịch chẳng ra Tây mà cũng chẳng ra ta, một đất nước mà khi đó quan lại chỉ là một lũ tay sai cho giặc còn dân đen thì bị bóc lột đến tận xương tủy. Thơ của Nguyễn Khuyến giàu hình ảnh, âm điệu, lời thơ lúc ngọt ngào êm ả, lúc trào phúng chua cay thể hiện đúng tâm trạng của nhà thơ cũng như quan điểm sống của ông.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0012.120
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
12
Folder:
120
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10922850
OID:
10923123
PID:
digcoll:37467

Number of Pages: 90
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=54.81.69