Lê Triều Nguyễn Tướng Công Gia Huấn Ca

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
“Gia huấn ca” was first published in 1894 in Quốc Ngữ (modern Vietnamese language). In this publication’s foreword, a French scholar Edmond Nordemann who was a Minister of Cochinchina’s Ministry of Education (Cochinchina was the southern region of Vietnam, part of French Indochina at that time) wrote that Nguyễn Trãi was the author of “Gia Huấn Ca”. It probably was the reason why, in 1907, “Quan Văn Đường” publishing house published this book again, but this time in Nôm and put a long name for it “Lê triều Nguyễn Tướng Công Gia Huấn Ca” (“Lê triều” means Lê reign, “Nguyễn tướng công” means a General with last name Nguyễn). However there are many recent studies by literature researchers showing that Nguyễn Trãi is not the author of Gia Huấn Ca. Its real author remains unknown. “Gia Huấn Ca” includes almost 800 sentences mostly in 6-8, sometimes in 7 verses. It contains sermons of principles, moral standards, behaviors, ethics, and rituals that should be practiced in a variety of relationships such as parent-children, husband-wife, friend-friend, and teacher-student. All these lectures are written in a simple way that is easy to understand.
"Gia huấn ca" được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1894 bằng chữ Quốc Ngữ. Trong lời nói đầu của ấn phẩm này, học giả người Pháp Edmond Nordemann, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nam Kỳ thời đó đã viết rằng Nguyễn Trãi là tác giả của Gia Huấn Ca. Đó có thể là lý do vì sao vào năm 1907, nhà xuất bản "Quan Văn Đường" khi xuất bản lại tác phẩm này bằng chữ Nôm đã đặt cho nó cái tên "Lê Triều Nguyễn Tướng Công Gia Huấn Ca" ("Lê Triều" có nghĩa là triều nhà Lê. "Nguyễn Tướng Công" có nghĩa là một vị tướng có họ Nguyễn). Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Nguyễn Trãi không phải là tác giả của Gia Huấn Ca . Tác giả thực sự của nó là ai vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. "Gia Huấn Ca" bao gồm gần 800 câu chủ yếu là viết theo thể lục bát, xen lẫn những câu 7 chữ. Nó bao gồm các bài giảng về các nguyên tắc sống, tiêu chuẩn đạo đức, hành vi, nghi lễ ... được tuân thủ trong nhiều mối quan hệ như cha mẹ-con cái, vợ chồng, bạn bè , học sinh-giáo viên .... Tất cả những bài giảng được viết bằng cách đơn giản là dễ hiểu.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0012.106
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
12
Folder:
106
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10921447
OID:
10921729
PID:
digcoll:36946

Number of Pages: 96
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36946&ip=54.163.213