Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi

Creator:
Trịnh Cương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi is a collection of 46 poems and journals written in Nôm by Lord Trịnh Cương (1686-1729) when he visited temples and natural attractions in the North of Vietnam. Lord Trịnh Cương was the 6th Lord of the Trịnh dynasty. He was known as a smart, reasonable leader who inherited and nourished the most peaceful period of the Trịnh-Nguyễn dynasty. After 45 years of civil war from 1627 to 1672 between Trịnh Lords in the North and Nguyễn Lords in the South, Vietnam was divided into two territories using Gianh river as the border. Even though both Trịnh Lords and Nguyễn Lords under the public eyes were fighting in order to restore Lê reign, they both wanted to expand their own powers. Lê Emperors were used as the puppets in the North and sometimes were treated poorly. However, during the time Trịnh Cương was in power, he showed great respect to Lê Dụ Tông Emperor. This was considered a smart policy in order to get support of those who were still loyal to the Lê. He carried out economic and military reforms. He was close to ordinary people, and cared about their lives. Even though poems and journals found in Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi were scenery descriptions, the author’s desire for a peaceful life was vividly manifested.
Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi là một tuyển tập 46 bài thơ và ký viết bằng chữ Nôm do chúa Trịnh Cương (1686-1729) viết mỗi khi ông đi thăm quan, thưởng ngoạn các chùa và danh lam thắng cảnh ở phía Bắc Việt Nam. Chúa Trịnh Cương là vị chúa thứ 6 trong dòng họ Trịnh. Ông được coi là một vị minh quân thông minh, biết đối nhân, xử thế, thừa hưởng và nuôi dưỡng giai đoạn yên bình nhất trong lịch sử Trịnh- Nguyễn phân tranh. Sau 45 năm nội chiến bất phân thắng bại từ năm 1627 đến 1672 giữa chúa Trịnh ở miền Bắc hay còn gọi là Đàng Ngoài với chúa Nguyễn ở miền Nam hay còn gọi là Đàng Trong, nước Việt Nam được chia ra làm 2 lãnh thổ, lấy sông Gianh làm biên giới. Mặc dù về mặt danh nghĩa, các chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều mang khẩu hiều Phù Lê nhưng thực chất là muốn thôn tính và mở rộng quyền lực của mình. Trong giai đoạn này các vua Lê ở Đàng Ngoài chỉ là bù nhìn, không có thực quyền và đôi khi bị đối xử không mực. Tuy nhiên khi Trịnh Cương tại vị, ông đã thể hiện sự kính trọng đối với vua Lê Dụ Tông. Đây được coi là một chính sách khôn ngoan nhằm tranh thủ sự ủng hộ của những người vẫn còn trung thành với nhà Lê. Ông đã tiến hành một loạt các cải cách về kinh tế, quân sự. Ông gần gũi và quan tâm đến đời sống của dân. Mặc dù những bài thơ và ký trong tập Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi đều là những bài vịnh cảnh nhưng qua đó đã thể hiện một cách rất rõ nét tấm lòng của tác giả hướng tới một đất nước bình yên.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0012.105
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
12
Folder:
105
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10921331
OID:
10921691
PID:
digcoll:35338

Number of Pages: 116
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=54.162.151