Tây Đường Quân Thiên Lạc (AB.158, 2 volumes)

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
“Tây đường quân thiên lạc” (another name is “Thẩm Tử Hư truyện”) is a Nôm poem written in 6-8 verses, that translates a Chinese story that tells the life of a young man named Thẩm Tử Hư ( nicknamed Thẩm Bạch). He is from Wu state (China). He is engaged with a young lady named Ngụy Hán Hoàng. When Thẩm Tử Hư attends an Imperial Examination, he refuses to bribe the judges, therefore they fail him. The Ngụy family hears the news and wants to cancel the engagement. Ngụy Hán Hoàng is forced to get married with another man. Disagreeing with her family’s decision, Hán Hoàng commits suicide. Her spirit wanders around and goes to the Heaven. She asks for permission to stay there. Thẩm Tử Hư, after being unfairly treated at the examination, experiences many unfortunate circumstances however he still shows his talent and knowledge. The God feels sorry for him and invites him to come to the heaven. The God opens another examination and Thẩm Tử Hư gets the highest score. He is named “Trạng Nguyên Thiên Đình”. He then tries to find Hán Hoàng. Finally, they meet each other, get married and live happily ever after in heaven. This is an imaginative story that criticizes corrupted, greedy, materialistic people and expresses the desire to live in a just and happy world.
“Tây đường quân thiên lạc” hay còn gọi “Thẩm Tử Hư truyện” là một bài thơ Nôm, viết theo thể 6-8, dịch lại một tác phẩm của Trung Quốc kể về cuộc đời của chàng Thẩm Tử Hư: Thẩm Tử Hư tức Thẩm Bạch, người quận Ngô (Trung Quốc), học giỏi, từng đính hôn với Ngụy Hán Hoàng. Nãm ấy Tử Hư đi thi, bị bọn quan trường sách nhiễu đòi ăn tiền hối lộ nhưng Tử Hư từ chối nên bị đánh trượt. Họ Ngụy nghe tin Tử Hư thi trượt, đã tìm cách hủy ước, ép con gái Hán Hoàng đi lấy người khác. Hàn Hoàng uất ức tự tử, hồn lạc lên trốn Thiên Đình rồi xin ở lại. Tử Hư từ đó long đong lận đận, tuy nhiên chàng vẫn thể hiện tài năng và học thức của mình. Sau được Thượng Đế thương tình cho lên trời để thi, chàng đỗ Trạng Nguyên Thiên Đình rồi cùng bạn đi tìm Hán Hoàng. Sau một hồi tìm kiến hết xuống Âm Phủ rồi ra Thủy Cung, cuối cùng Tử Hư gặp lại Hán Hoàng. Hai người nên vợ nên chồng, sống cuộc đời hạnh phúc trốn Thiên Đình. Đây là một câu chuyện mang đầy tính tưởng tượng nhằm lên án một số kẻ tham nhũng, tham lam, chỉ biết chạy theo đồng tiền, đồng thời thể hiện ước nguyện muốn sống trong một thế giới công bằng và hạnh phúc.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0014.150
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
14
Folder:
150
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10928729
OID:
10931191
PID:
digcoll:20185

Number of Pages: 264
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:20185&ip=18.204.227