Nhị Độ Mai Tân Truyện

Published/Created:
Liễu Văn Đường
1919
Notes:
“Nhị Độ Mai Tân Truyện,” published by Liễu Văn Đường publishing house in 1919, is a Nôm poem written based on a Chinese novel named “Nhị Độ Mai” or “Trung hiếu tiết nghĩa nhị độ mai”. It is a story of the Mai and Trần families who go through an arduous journey in order to fight for justice. Like any old style story, readers of Nhị Độ Mai find the good characters being trapped, defamed, and badly treated by powerful villians, however, at the end, they are compensated and the wicked characters have to pay for their wickedness. “You reap what you sow” is the main philosophy of Nhị Độ Mai. It reflects the current political situation at that time when the Emperor was manipulated by selfish, arrogant high-ranking officials, wrongly judging and punishing those who were honest, brave, and devoting their lives to the country. Nhị Độ Mai also expresses the desire of people at that time who wanted to have a just society where good people should be rewarded and bad people should be punished. One should determine if this book is a new translation or a copy of one of the following three books that also translate Chinese novel “Nhị Độ Mai” into Nôm: “Nhị Độ Mai Tinh Tuyển” written by Song Đông Ngâm Tuyết Đường in 1887; “Nhị độ mai diễn ca” (another name is Nhuận chính trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai truyện, author is unknown) published by Phúc Văn Đường publishing house in 1876 and Quảng Thịnh Đường publishing house in 1920; Nhị Độ Mai Truyện (another name is Cải dịch Nhị độ mai truyện, author is Đặng Xuân Bảng ( 1828-1910)).
“Nhị Độ Mai tân truyện” được xuất bản bởi nhà xuất bản Liễu Văn Đường năm 1919 là một tác phẩm thơ Nôm được viết dựa trên cuốn tiểu thuyết Trung Quốc có tên "Nhị Độ Mai" hoặc "Trung Hiếu Tiết Nghĩa Nhị Độ Mai". Đó là câu chuyện về gia đình họ Mai và họ Trần, những người đã trải qua một cuộc hành trình gian nan để đấu tranh cho công lý. Giống như nhiều câu chuyện cổ xưa, Nhị Độ Mai phản ánh cuộc giằng co giữa cái thiện với cái ác, lúc đầu những người tốt bị vu oan, giá họa, bị phỉ báng và đối xử tàn tệ bởi kẻ xấu, tuy nhiên cuối cùng, họ được giải oan, được hưởng hạnh phúc trong khi những kẻ gian ác phải đền tội. Qui luật nhân quả “gieo hạt gì, gặt quả đấy" là triết lý chính của Nhị Độ Mai. Nó phản ánh tình hình chính trị đương thời khi vua chúa chỉ biết nghe những lời nỉ non của bọn nịnh thần nham hiểm mà đánh giá sai và kết tội những người trung thực, dũng cảm, thực lòng muốn cống hiến công sức cho đất nước nhân dân. Nhị Độ Mai cũng thể hiện mong muốn của người dân muốn có một xã hội công bằng, người tốt được khen thưởng còn kẻ xấu thì bị trừng phạt. Nhị Độ Mai tân truyện có thể là một bản dịch mới hoặc có thể là copy của một trong 3 bản dịch sau: “Nhị Độ Mai Tinh Tuyển” được viết bởi Song Đông Ngâm Tuyết Đường năm 1887; “Nhị độ mai diễn ca” (tên khác Nhuận chính trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai truyện, không rõ tác giả) được xuất bản bởi nhà xuất bản Phúc Văn Đường năm 1876 và nhà xuất bản Quảng Thịnh Đường năm 1920; Nhị Độ Mai Truyện (tên khác Cải dịch Nhị độ mai truyện, tác giả Đặng Xuân Bảng (1828-1910)).
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
1.0004a.028
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series I: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
4a
Folder:
28
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10868357
OID:
10868522
PID:
digcoll:18540

Number of Pages: 166
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18540&ip=3.87.147