Tân Biên Truyền Kỳ Mạn Lục (A.176, volume 4)

Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Notes:
Tân Biên Truyền Kì Mạn Lục" (Collection of Strange Tales) is a book written in Hán by Nguyễn Dư (also known as Nguyễn Dữ). The book’s foreword was written by Hà Thiện Hán in 1547, edited by Nguyễn Bỉnh Khiêm and was translated into Nôm by Nguyễn Thế Nghi. The book consists of 20 stories prosed in mixed variables text and poetry, ending with comments of the author or of a person with the same views. Most of the stories took place in the Lý, Trần, Hồ and the Lê dynasties from Nghe An to the North. Through the mythical stories, using imaginary and fictitious characters, Nguyễn Dữ wanted to describe the current chaotic corrupted society where traditional moral values were broken, laws were violated by greedy and powerful officials, and ordinary people, especially women, were abused. He also expressed his desire to have a peaceful and equal society. Nguyễn Dữ was born in Đỗ Tùng village, Gia Phúc district, Hải Dương province. Nobody knows exactly the date of his birth and death. The only thing people know is that he was a student of Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), a well-known Vietnamese educator, philosopher and poet. Nguyễn Dữ was a bright, hard-working student who wanted to pursue his career in writing literature, however, after passing the imperial official examination, “thi Hương”, he was appointed to a position in the government under the Mạc Dynasty. After the Trịnh-Lê coalition overthrew Mạc, he was invited to be an official under Lê Dynasty. He remained in that position for one year then excused himself to move to an isolated area in Thanh Hóa Province, far away from all the on-going political chaos. Truyền kỳ mạn lục was his only publication.
Tân Biên Truyền Kỳ Mạn Lục (Bộ sưu tập những câu chuyện kỳ lạ) là một cuốn sách viết bằng chữ Hán của Nguyễn Dư (còn được gọi là Nguyễn Dữ). Lời giới thiệu của cuốn sách được viết bởi Hà Thiện Hán năm 1547, hiệu đính bởi Nguyễn Bỉnh Khiêm và dịch ra Nôm bởi Nguyễn Thế Nghi. Cuốn sách bao gồm 20 câu chuyện viết dưới dạng tổng hợp giữa thơ và văn, cuối mỗi câu chuyện là bình luận của tác giả hoặc của người có cùng quan điểm với tác giả. Hầu hết những câu chuyện diễn ra trong thời Lý,Trần, Hồ và các triều đại nhà Lê từ Nghệ An trở ra Bắc. Thông qua những câu chuyện thần thoại, bằng cách sử dụng các nhân vật tưởng tượng và hư cấu, Nguyễn Dư muốn lột tả thực trạng xã hội hỗn loạn, tham nhũng, những giá trị đạo đức truyền thống bị phá vỡ, pháp luật bị vi phạm bởi những kẻ có chức có quyền tham lam, còn những người dân thường, đặc biệt là phụ nữ thì bị lạm dụng. Ông cũng bày tỏ lòng mong mỏi có được một xã hội yên bình và bình đẳng. Nguyễn Dư được sinh ra ở làng Tùng Đỗ, huyện Gia Phúc, tỉnh Hải Dương. Không ai biết chính xác ngày sinh và ngày chết của ông. Điều duy nhất mọi người biết được là ông là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) người được coi là một triết gia, nho gia và nhà thơ nổi tiếng Việt Nam. Ông tỏ ra là một học trò thông minh, chăm chỉ, muốn theo đuổi sự nghiệp viết văn, tuy nhiên, sau khi đỗ "thi Hương", ông ra làm quan phụng sự nhà Mạc. Sau khi nhà Mạc đổ, ông lại được mời ra làm quan cho nhà Trịnh-Lê, tuy nhiên sau 1 năm, ông từ quan lui về ở ẩn tại Thanh Hóa, tránh xa những hỗn loạn chính trị. Tân Biên Truyền Kỳ Mạn Lục là tác phẩm duy nhất của ông.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
1.0004.021
Language:
Chinese
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series I: Han Nom texts without Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
4
Folder:
21
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10741257
OID:
10742596
PID:
digcoll:17573

Number of Pages: 126
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=54.226.4