Hoa Tiên Ký

Creator:
Nguyễn Huy Tự
Nguyễn Thiện
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Notes:
Hoa Tiên Ký (also named “Truyện Hoa Tiên” or “ Đệ bát tài tử Hoa tiên diễn âm”) was written based on a Chinese poem “Đệ bát tài tử Hoa tiên ký”. The first version of Hoa Tiên Ký was written in Nôm by Nguyễn Huy Tự (1743-1790) and includes 1,532 Lục Bát verses (6-8 stanzas). Then it was rewritten by Nguyễn Thiện (1763-1818) with 1,858 Lục Bát verses and was carved in woodblock by Đỗ Hà Xuyên in 1875 under the name Hoa tiên nhuận chính or Hoa tiên nhuận chính tân biên. (Comment: It will be very interesting if one can determine whether the book in the Maurice Durand Collection is a copy of the Chinese poem, the first version or the revised version). The poem is a love story between a young man, Lương Sinh, and a young woman, Dương Dao Tiên, whose fates are tested through many unforeseeable events that separate them. Going through all the turbulence and confusion, they finally found each other, kept the vows that they wrote on Hoa Tiên papers. However, Hoa Tiên Ký is not only about man-woman relationships, but also about family relationships, friendship and patriotism. Through all these relationships, it is a manifestation of the conflict between feudatory rules, regulations and the human real emotion, desire. Nguyễn Huy Tự (1743-1790) who wrote the first version of Hoa Tiên Ký was born in a well-known academic family in Trường Lưu village, Lai Thạch ward, La Sơn district, Nghệ An province (now Trường Lộc ward, Can Lộc district, Hà Tĩnh province). From 1760 to 1784, after successfully completed “thi Hương” and “thi Hội”, he had been appointed to different positions in imperial government under the Lê dynasty. In 1784, due to the chaotic situation in the capital, he retired. However, in 1790, after king Quang Trung took over the power from Lê-Trịnh reign, he was invited to join the new ruling government but got sick and passed away in the same year. Nguyễn Thiện (1763-1818) who re-wrote Nguyễn Huy Tự’s work was born in Tiên Điền village, Nghi Xuân District, Hà Tĩnh Province. Even though he passed “thi Hương”, amid the disorder in the capital, he refused to become a loyal official and stayed home to write. He and Nguyễn Huy Tự had a connection that his uncle was the father-in-law of Nguyễn Huy Tự.
“Hoa Tiên Ký” hay còn gọi là “Truyện Hoa Tiên” hoặc “Đệ bát tài tử hoa tiên diễn âm” được viết dựa trên truyện thơ Trung Quốc “Đệ bát tài tử Hoa Tiên Ký”. Bản thơ đầu tiên được sáng tác bởi Nguyễn Huy Tự (1743-1790) bao gồm 1.532 câu lục bát. Sau đó Nguyễn Thiện (1763-1818) đã hiệu đính lại và biến nó thành 1.858 câu lục bát và được khắc gỗ bởi Đỗ Hà Xuyên năm 1875 dưới cái tên Hoa tiên nhuận chính hay Hoa tiên nhuận chính tân biên. Sẽ là một điều rất thú vị để tìm hiểu liệu cuốn Hoa Tiên Ký trong bộ sưu tầm của Maurice Durand là bản copy của bài thơ của Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Thiện hay là bản gốc của Trung Quốc. “Hoa Tiên Ký” là câu chuyện tình cảm động giữa chàng Lương Sinh và nàng Dương Dao Tiên. Trải qua những sóng gió, biến cố của cuộc đời, bị ràng buộc bởi những lễ giáo phong kiến, phải xa cách, chia ly nhưng rồi cuối cùng hai người vẫn tìm được nhau, giữ nguyên lời thề mà họ đã viết trên giấy Hoa Tiên năm nào. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình mà nó còn nói lên tình cảm gia đình, nghĩa bạn bè, lòng trung quân. Thông qua những mối quan hệ đan xen, bài thơ phản ảnh những mâu thuẫn giữa các luật lệ, lễ giáo phong kiến ngặt nghèo với tình cảm, khát vọng thật của con người. Nguyễn Huy Tự (1743-1790) sinh ra trong một gia đình nho gia ở làng Trường Lưu, xã Lai Thạch, huyện La Sơn, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Từ năm 1760 đến 1784, sau khi thi đỗ thi Hương và thi Hội, ông được bổ nhiệm vào các chức vụ khác nhau trong triều đình nhà Lê. Đến năm 1784, do những biến động chính trị, ông cáo quan về quê sống. Tuy nhiên, năm 1790 sau khi vua Quang Trung lên ngôi, tiếp quản quyền lực từ vua Lê chúa Trịnh, ông lại được mời ra làm quan nhưng lâm bệnh và qua đời trong năm đó. Nguyễn Thiện (1763-1818), người nhuận sắc lại tác phẩm Hoa Tiên Ký của Nguyễn Huy Tự sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù đỗ thi Hương nhưng do bối cảnh chính trị rối ren, ông từ chối ra làm quan mà sống tại quê nhà viết sách. Bác ruột ông chính là bố vợ của Nguyễn Huy Tự.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
1.0001.006
Language:
Chinese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series I: Han Nom texts without Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
1
Folder:
6
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10733828
OID:
10734109
PID:
digcoll:15518

Number of Pages: 284
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=54.226.4