Chinh Phụ Ngâm

Creator:
Đặng Trần Côn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Chinh phụ ngâm" ("Lament of the soldier's wife") is a poem written in classical Chinese (Hán) by the Vietnamese author Đặng Trần Côn. It is also called the Chinh phụ ngâm khúc, with the additional title word -khúc ("tune") emphasizing that it can be performed as a musical piece not just read as a plain "lament" (ngâm). The poem was translated into Nôm by several translators including Phan Huy Ích and Ðoàn Thị Ðiểm. Chinh Phụ Ngâm includes 483 sentences written in different lengths. Some have 3-4 words, some have 8-12 words. Chinh Phụ Ngâm is a beautiful sophisticated poem in which human emotion is expressed through describing the surrounding nature. It is an inner monologue of a wife who goes through loneliness, sadness, fear, desperation, and days and nights hoping for her husband to come back from the battle. While this is a story of one person, it is also the crying and lamentation of many generations who have lived through long and lasting wars and their desire for peace. Đặng Trần Côn was born in Nhân Mục village, Thanh Trì district (now Nhân Chính ward, Thanh Xuân district), Hanoi. As an adopted child his surname Đặng was that of his adoptive family. So far, his biography is very limited. The researchers estimated that he was born around the year 1710 to 1720 and died around 1745, lived at the time of Le Trung Hung dynasty (1533-1789).
Chinh Phụ Ngâm (khúc ngâm của người Chinh Phụ) là một bài thơ chữ Hán được viết bởi thi sĩ Đặng Trần Côn. Tác phẩm còn được gọi là “ Chinh phụ ngâm khúc” nhằm nhấn mạnh khía cạnh âm nhạc của nó, tức là bài thơ có thể ngâm như một khúc ca. Bài thơ đã được một số nhà thơ dịch ra chữ Nôm trong đó có Phan Huy Ích và Đoàn Thị Điểm. Chinh Phụ Ngâm bao gồm 483 câu thơ với độ dài ngắn khác nhau. Một số câu chỉ có 3-4 từ trong khi đó có những câu dài 8-12 từ. Bài thơ biểu cảm một cách tinh tế tâm trạng con người thông qua tả cảnh. Đó là lời độc thoại của người chinh phụ phải trải qua nỗi cô đơn, sầu thảm, sợ hãi, hy vọng rồi lại tuyệt vọng, ngày đêm mong chờ người chồng từ chiến trận trở về. Đây là tâm sự của một người vợ nhưng đồng thời cũng nói lên tiếng khóc của nhiều thế hệ con người phải sống trong cảnh chiến tranh kéo dài liên miên cũng như lòng mong mỏi hòa bình của họ. Đặng Trần Côn sinh ra ở làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì (nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà nội). Ông được nhận làm con nuôi bởi một gia đình họ Đặng vì vậy ông mang họ này. Hiện tại có rất ít thông tin về tiểu sử, sự nghiệp của ông. Nhiều nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng ông sinh vào khoảng từ năm 1710 đến 1720 và mất vào khoảng năm 1745, sống ở thời kỳ Lê Trung Hưng (1533-1789).
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
1.0001.001
Language:
Chinese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series I: Han Nom texts without Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
1
Folder:
1
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10732971
OID:
10733078
PID:
digcoll:15300

Number of Pages: 110
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=54.234.227