Hảo Cầu tân truyện (AB.134)

Creator:
Vũ Chi Đình
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Hảo Cầu Tân Truyện diễn âm is a Nôm poem that is written in 6-8 verses by Vũ Chi Đình based on a Chinese novel named Hảo Cầu Truyện written by a Chinese novelist under the pseudonym Danh Giáo Trung Nhân. It is a story about the love between Thiết Trung Ngọc and Thủy Băng Tâm. Thiết Trung Ngọc is a skillful and noble knight who, despite the dangers, rescues Thủy Băng Tâm from the hand of her uncle. After that, he is slandered, and poisoned by the uncle in his revenge. He finally overcomes all the obstacles and difficulties in order to marry Thủy Băng Tâm.
Hảo cầu tân truyện diễn âm là một truyện thơ Nôm lục bát do Vũ Chi Đình chuyển thể từ tiểu thuyết văn xuôi Hảo cầu truyện  còn có tên là Hiệp nghĩa phong nguyệt truyện gồm 18 hồi của Danh Giáo Trung Nhân (chưa rõ tên thật), người Trung Quốc đời Thanh. Truyện kể về cuộc tình duyên giữa đôi trai tài gái sắc Thiết Trung Ngọc và Băng Tâm: Thiết Trung Ngọc là trang hiệp sĩ tài kiêm văn võ, giầu nghĩa khí. Chàng không quản gian nguy cứu nàng Thủy Băng Tâm con gái viên Thị lang bộ Hình, bị tên chú ruột là Thủy Vận hãm hại. Sau việc này, Thiết Trung Ngọc bị bọn Thủy Vận vu cáo, bỏ thuốc độc, nhưng cuối cùng, chàng thoát khỏi mọi tai nạn và kết duyên cùng Băng Tâm.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0010.093
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
10
Folder:
93
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10732276
OID:
10732466
PID:
digcoll:15117

Number of Pages: 182
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=3.90.56