Đông Tác Nguyên Đại Vương bản truyện diễn âm (AB.332)

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Truyện thơ Nôm 6-8, soạn năm Thành Thái Bính Thìn 1896, kể sự tích Nguyễn Danh: ông người phường Đông Tác, huyện Thọ Xương (Hà Nội) sống vào đời Lê chính Hòa, có công lớn, được phong Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Thị giảng đại học sĩ, Công bộ Thượng thư Hiển Quận công; khi chết, được phong làm phúc thần. 1 bài tán, 1 bài tấu, 1 bài văn tế và 1 đạo sắc phong tặng cho vị thần này.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0010.092
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
10
Folder:
92
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10732041
OID:
10732465
PID:
digcoll:14880

Number of Pages: 236
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=3.90.108