Phương Hoa Tân Truyện (AN.86)

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
“Phương Hoa tân truyện” is a Nôm poem written in 6-8 verses. It was published by Thịnh Mỹ Đường publishing house in 1901. Phương Hoa was a daughter of the Trần family. Cảnh Yên was a son of the Trương family. They were arranged by their parents to marry each other. However, after engagement, Phương Hoa was asked for a hand in marriage by another man named Tào Trung Úy. Being rejected, Tào Trung Úy forged a King’s decree to prosecute Mr Trương (Cảnh Yên’s father) for treason he didn’t commit. Mr Trương was beheaded. The family fortune was confiscated. Cảnh Yên, his mother and his brother Cảnh Tĩnh had to go into hiding. During this time, Cảnh Yên’s sister-in-law (Cảnh Tĩnh’s wife) gave birth to a daughter named Tiểu Thanh. The sister-in-law then got sick and died. After 7 years in hiding, the whole family came back to their village. One day, Tiểu Thanh happened to meet Phương Hoa who was still faithful and looking for Cảnh Yên. Phương Hoa adopted Tiểu Thanh and gradually found out the whereabouts of Cảnh Yên. Phương Hoa secretly tried to help Cảnh Yên and his family. One day, through Tiểu Thanh, she sent a message to Cảnh Yên and asked him to come to a park at night, she then asked her servant to bring food and clothes to Cảnh Yên. The conversation was eavedropped by Hồ Nghi. Being greedy, Hồ Nghi went to the park, killed the servant and took all the stuff. Cảnh Yên came and happened to step on the servant’s body. His clothes were stained with blood. He was arrested by Mr Trần (Phương Hoa’s father), convicted and sent to a prison. Cảnh Yên’s mother was heartbroken and passed away. After taking care of Cảnh Yên’s mother’s funeral, Phương Hoa asked for her parent’s permission to go to the capital to open a shop and hopefully find another man to marry. However, once in the capital, Phương Hoa focused all her time and energy to study for the imperial examination. She disguised herself as a man, and signed up under Cảnh Yên’s name. She got the highest score and was invited to come to see the King. Facing the King, she revealed herself and told the King the truth about Cảnh Yên and his family, the misfortunes, and bad luck that they went through. The King ordered death penalties for Tào Trung Úy and Hồ Nghi. Cảnh Yên was released. He then took a special examination and scored high. He reunited and married Phương Hoa. Among all the Nôm poems written during the end of 17th century, beginning of 19th century, “Phương Hoa tân truyện” is a rare book that creates a female character who is independent, self-controlled, strong minded, and who, in spite of all difficulties, seeks for justice, fights for herself and for the others. This is really a unique work since most of the female protagonists in many books are described as weak, submissive, content, letting their fates be controlled by the others which actually reflect the realities of women’s status at that time, living in an unequal society.
Truyện thơ Nôm viết theo thể 6 – 8 được nhà xuất bản Thịnh Mỹ Đường ấn hành năm Thành Thái Tân Sửu tức năm 1901. Phương Hoa là con gái quan Ngự sử Trần Điện. Cảnh Yên là con trai quan Thượng thư Trương Đài. Hai nhà kết nghĩa từ lâu, hẹn ước làm thông gia gả Phương Hoa cho Cảnh Yên. Gian thần Tào Trung úy thấy Phương Hoa là người tài sắc, bèn đến hỏi làm vợ. Bị từ chối, hắn mạo chiếu chỉ nhà vua khép Trương Công vào tội vong thần mại quốc, giết ông rồi cướp hết tài sản. Hai anh em Cảnh Tĩnh và Cảnh Yên đưa mẹ chạy về Thạch Thành lánh nạn. Một tháng sau, vợ Cảnh Tĩnh sinh Tiểu Thanh rồi lâm bệnh chết. Bảy năm sau tới kì "đại khoa", mẹ con, bà cháu họ Trương trở về quê dò tin tức. Họ nghỉ ở Lôi Dương. Lúc này Phương Hoa vẫn một lòng chờ Cảnh Yên, tình cờ nàng gặp Tiểu Thanh rồi đưa về nhà làm con nuôi, nhờ đấy nàng biết được tình cảnh nhà họ Trương. Nàng tìm mọi cách để giúp đỡ họ. Một hôm nàng hẹn Cảnh Yên vào lúc canh ba tới nhận quần áo tiền bạc ở góc vườn hoa. Không may bị tên gian Hồ Nghi biết chuyện, hắn đã lẻn tới chỗ hẹn, giết chết người hầu của Phương Hoa, cướp của. Cảnh Yên tới, vô tình giẫm phải người chết, máu vương khắp người. Chàng bị Trần Ngự sử bắt và bị tống ngục. Quá đau xót, Trương phu nhân qua đời. Phương Hoa thay Cảnh Yên lo việc chôn cất chu đáo, xong xuôi nàng xin cha mẹ cho lên Kinh bán hàng, kén chồng. Nhưng sau khi lên kinh nàng đã ngày đêm ôn luyện văn chương và lấy tên là Cảnh Yên để đi thi. Kết quả nàng đỗ TS. Giữa triều đình nàng bỏ hết mũ áo cân đai, tâu với vua nỗi oan của gia đình họ Trương và của Cảnh Yên. Tào Trung úy bị tru di tam tộc, Hồ Nghi bị chém đầu, Cảnh Yên được tha. Sau khi thử tài Cảnh Yên, vua phong tiến sĩ đặc cách cho chàng. Hai người chính thức lấy nhau và cùng về quê thăm họ hàng gia quyến. Trong số tất cả những truyện thơ Nôm được viết trong giai đoạn cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 19, "Phương Hoa Tân truyện”là một cuốn sách hiếm hoi tạo nên một nhân vật nữ với sự độc lập, tự chủ, cá tính mạnh mẽ, một người bất chấp khó khăn để chiến đấu cho công lý. Đây thực sự là một hiện tượng vì hầu hết các nhân vật nữ chính trong nhiều tác phẩm viết vào giai đoạn đó được mô tả là những người yếu đuối, chỉ biết phục tùng, chấp nhận số phận, để cho số phận của mình bị điều khiển bởi người khác. Điều này cũng dễ hiểu bởi những tác phẩm này đã phản ánh chân thực thân phận người phụ nữ trong một xã hội trọng nam khinh nữ.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0009.072
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
9
Folder:
72
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10729798
OID:
10729923
PID:
digcoll:13021

Number of Pages: 124
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=18.205.109