Âm Chất Chính Văn
Âm Chất Văn Diễn Âm ( AB.105)
Âm Chất Tập Nghiệm
Ngự Chế Văn Tập (AB.129)

Creator:
Văn Xương Đế Quân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
“ Âm Chất Văn” is one of the guiding books, a bible in Taoism that encourages people to do good deeds. It is considered to be written by Văn Xương Đế Quân (Wenchang Wang, or Wenchang Dijun, a real but also a mythical person that has been worshiped as a Taoist deity, known as the God of Culture and Literature). The book appeared in Song Dynasty in China ( 960-1279) and then was introduced in Viet Nam. It is not clear when this book was studied by Vietnamese scholars, however, in Hán Nôm reservation, the 2 volume book named “ Âm Chất Văn Chú” written by Lê Quý Đôn ( 1726-1784) is the most comprehensive one that substantially conveys the philosophy of Âm Chất Văn. In the foreword of the book, Phan Huy Chú wrote that Lê Quý Đôn composed “ Âm Chất Văn Chú” based on 2 Chinese books: “ Đan Quế Tịch” written by Hoàng Chính Nguyên in 1761 and “ Âm Chất Văn Chú” written by Tống Tư Nhân in 1776. Reading “ Âm Chất Văn Chú” written in Hán by Lê Quý Đôn ( published by Đền Ngọc Sơn in 1839), Đức Xuyên Hòa Trai Đỗ Dữ felt the need to translate the book into Nôm. Under each except, there is a Nôm translation with a comment by Hán Lâm Trứ Tác Vũ Vịnh. The translation book named “ Âm Chất Văn Diễn Âm” was also published by Đền Ngọc Sơn in 1859.
Âm Chất Văn là một thiện thư (sách khuyến thiện) của Đạo giáo, tương truyền được viết bởi Văn Xương Đế Quân ( một nhân vật vừa thật vừa hư, được dân gian lẫn Đạo giáo tôn sùng là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân), xuất hiện từ đời nhà Tống, sau đó du nhập vào Việt Nam. Tại Việt Nam, không rõ giới nho sĩ đã biết đến tác phẩm Âm Chất Văn tự bao giờ. Nhưng trong kho sách Hán Nôm còn lưu giữ được, người ta tìm thấy trọn bộ 2 quyển tác phẩm Âm Chất Văn Chú của Lê Quý Đôn (1726-1784). Theo Trần Văn Giáp, bài đề từ của Phan Huy Chú trong tác phẩm này cho biết Lê Quý Đôn chú giải Âm Chất Văn dựa theo hai bộ sách: Đan Quế Tịch của Hoàng Chính Nguyên năm Càn Long 26 (1761) và Âm Chất Văn Chú (hai quyển) của Tống Tư Nhân năm Càn Long 41 (1776). Hai bản Âm Chất Văn Chú của Lê Quý Đôn mà hiện nay còn giữ được khắc in năm Minh Mạng 20 (1839) và năm Tự Đức 16 (1863) tại đền Ngọc Sơn. Ngoài ra còn có Âm Chất Văn Diễn Ca của Lê Quý Thận (cháu của Lê Quý Đôn, rể của Phan Huy Ích). Đức Xuyên Hoà Trai Đỗ Dữ dựa vào Âm Chất Văn Chú của Lê Quý Đôn đã soạn Âm Chất Văn Diễn Âm nhằm diễn giải ra chữ Nôm những giáo lý được viết trong Âm Chất Văn Chú. Sau mỗi lời diễn giải là lời bình của Hàn Lâm Trứ Tác Vũ Vịnh. Tác phẩm được Đền Ngọc Sơn, Hà Nội xuất bản năm 1859.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0008.057
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
8
Folder:
57
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10724188
OID:
10727710
PID:
digcoll:11542

Number of Pages: 308
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=54.243.26