Search

You searched for: Start Over Digital Collection General Collection, BRBL, Yale University Remove constraint Digital Collection: General Collection, BRBL, Yale University Language Chinese Remove constraint Language: Chinese

Search Results

Creator:
Da pu ning si, ke
Jiazhanyanzi
Xu, Jian, ke gong
Zengjiatipo, yi
僧伽提婆, 譯
大普寧寺, 刻
徐堅, 刻工
迦旃延子
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130558
Call number:
YAJ C11.5
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466378&ip=34.204.169
Creator:
Da pu ning si, ke
Futuobamo, yi.
Jiazhanyanzi
Xu, Cheng, ke gong
Xu, Jian, ke gong
徐成, 刻工
浮陀跋摩, 譯
迦旃延子
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130560
Call number:
YAJ C11.4
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466289&ip=34.204.169
Creator:
Li, Zhi, 1527-1602
Luo, Guanzhong, ca. 1330-ca. 1400
Published/Created:
undated
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130564
Call number:
Fv5754 6175C
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466382&ip=34.204.169
Creator:
Li, Zhi, 1527-1602
Luo, Guanzhong, ca. 1330-ca. 1400
Published/Created:
undated
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130563
Call number:
Fv5754 6175C
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466287&ip=34.204.169
5. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
6. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Liu, Shu, 1032-1078
劉恕, 1032-1078
Published/Created:
[China]
s.n.
Yuan Ming, between 1335 and 1449]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130548
Call number:
YAJ C11.7
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466555&ip=34.204.169
Creator:
Fan, Ning, 339-401
Guliang, Chi. Guliang zhuan
Lu, Deming, 556-627
Yang, Shixun
Published/Created:
[China]
Ming Wanli 21 nian [1593]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130528
Call number:
Fv773 +4132A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465682&ip=34.204.169
Creator:
Da pu ning si, ke
Wu, Xian, ke gong
Xuanzang, ca. 596-664, yi
Zhan, Rong, ke gong
吳顯, 刻工
玄奘, ca. 596-664, 譯
詹荣, 刻工
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130555
Call number:
YAJ C11.2
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465685&ip=34.204.169
Creator:
San cang shi yi nan tuo yi
Published/Created:
[China?]
[c. 1412-1434]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130607
Call number:
YAJ C7a.1
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466654&ip=34.204.169
Creator:
Mao, Jin, 1598-1659, jiao zheng
Wang, Xiangjin, 1561-1653
Wang, Yuling, quan ci
Published/Created:
[China]
[Qing Kangxi jian between 1662 and 1722]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130546
Call number:
1983 44
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466288&ip=34.204.169
Creator:
Gu, Chong, ju ren 1567
Wang, Heng, ping shi
Yan qing tang, ke
Yu, Xiangwo, ke
余祥我, 刻
王衡 評釋
顧充, ju ren 1567
Published/Created:
[China]
Yu Xiangwo Yan qing tang
Ming Wanli ren yin [30 nian, 1602]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130602
Call number:
YAJ C11.11
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466561&ip=34.204.169
Creator:
Gu, Chong, ju ren 1567
Wang, Heng, ping shi
Yan qing tang, ke
Yu, Xiangwo, ke
余祥我, 刻
王衡 評釋
顧充, ju ren 1567
Published/Created:
[China]
Yu Xiangwo Yan qing tang
Ming Wanli ren yin [30 nian, 1602]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130038
Call number:
YAJ C11.11
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466661&ip=34.204.169
14. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
15. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
16. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Published/Created:
[China]
Ming wan li 16 nian [1588]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130533
Call number:
Fv584 +1123A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465379&ip=34.204.169
Creator:
Lin, Zhen, bian ji
Ri xing shu tang, ke
日新堂, 刻
日新書堂, 刻
林楨, 編集
Published/Created:
[China]
Ri xin tang
Ming Xuande yuan nian [1426]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130565
Call number:
YAJ C11.8
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466613&ip=34.204.169
Creator:
Liu, Xiang, 77?-6? B.C
Qiu, Ying, ca. 1494-ca. 1552, hui tu
Wang, Daokun, 1525-1593, zeng ji
Zhi bu zu zhai, yin, cang ban
仇英, ca. 1494-ca. 1552, 繪圖
劉向, 77?-6? B.C
汪道昆, 1525-1593, 增輯
知不足齋, 印, 藏版
Published/Created:
[China]
[Wang shi]
[Ming Wanli i.e. between 1573 and 1620]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130596
Call number:
YAJ C11.12
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466392&ip=34.204.169
Creator:
Ma, Shiwen, fl. 1600
Published/Created:
Bao shan tang, [1680?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130577
Call number:
Fv8175 7227
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466566&ip=34.204.169